Header image

Takuu

Materiaalin luokittelu takuuvuosien mukaan.

 • 10 vuotta
  Materiaali- tai valmistusvirheen suhteen kaikilla galvanoiduilla ja muilla
  maalaamattomilla teräs- ja metalliosilla, massiivisilla muovi- ja HPLlevyillä
  ja käsitellyllä puulla.
 • 5 vuotta
  Materiaali- tai valmistusvirheen suhteen jousilla, maalatuilla metalliosilla,
  valumuoviosilla ja verkoilla.
 • 2 vuotta
  Materiaali- tai valmistusvirheen suhteen liikkuvilla muovi- tai metalliosilla.

Takuu koskee vain asiakkaita, jotka ovat hankkineet tuotteen HAGSilta
tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Takuu ei kata.

 • Luonnollista kulumista asianmukaisessa käytössä.
 • Huolimattoman hoidon, varomattoman käytön, poikkeavan käytön tai
  ilkivallan aiheuttamia vaurioita.
 • Jos ostaja ei ole suorittanut ja dokumentoinut kohdassa yleiset tuotetiedot,
  Julkisessa ympäristössä olevan leikkipaikan käyttöohjeet sekä
  tuotteen huolto-ohjeissa annettuja tarkastuksia ja huoltotoimenpiteitä.
 • Jos tuote on asennettu ohjeiden vastaisesti.
 • Jos tuote altistuu odottamattomille ympäristörasituksille.
 • Jos tuotetta on käytetty yhdessä tai yhdistetty tuotteeseen, jolla ei
  ole HAGS ANEBY AB:n hyväksyntää.
 • Ellei ostaja ilmoita HAGSille tai valtuutetulle jälleenmyyjälle viasta
  kolmen (3) kuukauden sisällä vian havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi
  pitänyt havaita.
 • Jos ostaja ei noudata ohjeita, jotka HAGS tai valtuutettu jälleenmyyjä
 • on antanut reklamaation käsittelystä.

Takuuaikana HAGS sitoutuu uusimaan viallisen osan tai korjaamaan viallisen
osan oman valintansa mukaan. Korvausosat toimitetaan ja korjaus
suoritetaan ilman kohtuutonta viivettä. HAGSin pyytäessä vaihdetut
osat tulee palauttaa HAGSille. Vaihdetulle/korjatulle osalle myönnetään
sama takuu, mutta se on voimassa enintään alkuperäisen takuuajan
umpeutumiseen saakka.

Takuuvaateiden edellytyksenä on, että asiakas esittää HAGSille tai valtuutetulle
jälleenmyyjälle lukukelpoisen ja muuttamattoman takuutositteen
tai alkuperäisen ostokuitin. Näiden lisäksi asiakkaan on pyydettäessä
toimitettava HAGSille kopio tarkastus- ja huoltopöytäkirjoista.

Takuuasioita koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyllä
Ruotsin HAGSin määräämässä paikassa.