Sinulla ei ole valittuja tuotteita.

Search Advanced Close

HAGS takuut

HAGS play equipment warranties

Lataa ulkoleikkivälineiden takuu

HAGS play equipment warranties

Lataa ulkokuntoiluvälineiden takuu

HAGS takuuehdot - Ulkoleikkivälineet ja kalusteet

 • 25 vuotta - Rakenteellisten teräsosien ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen osien (esim. liu'ut) materiaali- tai valmistusvirheille.
 • 20 vuotta - HPL- ja HDPE-osien ja paneeleiden materiaali- tai tuotantovirheille.
 • 15 vuotta - Rakenteellisten työstettyjen puutolppien merkittävälle lahoamiselle tai työstetylle kovapuulle, ja rakenteellisten teräsosien tuotantovirheille suuren dynaamisen toiminnan leikkivälineissä (esim. Mobilus, Titan).
 • 10 vuotta - Muiden työstettyjen puuosien, kaikkien galvanoitujen sekä maalaamattomien teräsosien materiaali- ja valmistusvirheille, ja Robinian merkittävälle lahoamiselle.
 • 5 vuotta - Jousien, maalattujen teräosien (merkittävä ruostuminen), muoviosien ja verkorakenteiden materiaali- tai valmistusvirheille.
 • 2 vuotta - Liikkuvien osien, mukaanlukien kumiosien (esim. keinuistuimet, kumitasot), vanerin ja yleisesti kaikkien muiden tuotteiden ja osien materiaali- tai valmistusvirheille.

Takuut eivät kata:

 • Tuotteen käyttötarkkoituksesta johtuvaa normaalia kulutusta, kuten kosmeettisia seikkoja: pintakorroosio, naarmut, lommot, haalistumista, jne.
 • Tuotteeseen kohdistuneesta väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, liiallisesta rasituksesta tai ilkivallasta aiheutunutta heikkenemistä tai rikkoutumista.
 • Tuotteen altistuessa ennalta arvaamattomille ympäristöolosuhteille, kuten poikkeukselliselle sääolosuhteille ja luonnonkatastrofille.
 • Tuotetta käytetään muiden tuotteiden kanssa tai asennetaan tuotteiden yhteyteen, joita HAGS Aneby AB ei ole hyväksynyt.
 • Tuotteen haltija ei ole suorittanut ja dokumentoinut tarkastusta ja ylläpitoa julkaistun HAGS tarkastus- ja huolto-oppaan ohjeiden mukaisesti (ilmaiset kopiot ovat saatavilla verkkosivustollamme tai pyynnöstä). Kaikki tarvittavat huollot on suoritettava viipymättä ja säännöllisesti tuotteen koko käyttöiän ajan.
 • Tuote on koottu ja/tai asennettu HAGS ohjeiden vastaisesti.
 • Korroosiovauriota tuotteen altistuessa suoraan suolavedelle. Asennettaessa 200 metrin etäisyyden sisälle rannikosta, korroosion aiheuttamien vaurioiden takuuaika puolitetaan.
 • Tuotteen haltija ei ilmoita takuuvaatimuksia ajoissa tai muutoin ei noudata edellä mainittuja vaatimusten ilmoitusmenettelyä.
 • Puuosien pienet poikkeamat, kuten halkeamat (jotka eivät heikennä rakenteellista lujuutta tai turvallisuutta), pihkan esiintulo tai oksakohdan poikkeamat. Vaikka materiaalivalinnoissa keskitytään parhaimman materiaalin valintaan, puu on luonnollinen materiaali, joka kausiluonteisesti laajenee ja kutistuu.
 • Tuotteen haltija ei huomioi tai noudata HAGS:in ja/tai sen valtuuttamien jälleenmyyjien ajoittain antamia tuoteilmoituksia ja -ohjeita, jotka liittyvät tuotteisiin ja turvallisuuteen.

Warranty Terms and Claims Procedure

Tuoteen haltijan on lähetettävä takuukorvaukset HAGS:lle osoitteeseen claim@hags.com tai kirjallisesti HAGS Aneby AB, Grännavägen 7, SE 578 33 Aneby tai HAGS:in valtuutetulle jälleenmyyjälle kolmen (3) kuukauden kuluessa tuotteen virheen havaitsemisesta, tai jolloin virhe olisi pitänyt havaita. Haltijan on esitettävä alkuperäinen lasku tai alkuperäinen takuutodistus sekä vaatimusilmoitus. Lisäksi asiakkaan on pyynnöstä esitettävä HAGS:lle jäljennös asiakirjoista, jotka osoittavat, miten tarkastus- ja huoltotoimet on suoritettu. Vialliset tai sopimattomat osat on pyynnöstä palautettava HAGS:lle.

Jos tuote tai tuotteen materiaalien osoittautuu vialliseksi asianmukaisti käytettynä, edellä mainittujen takuuehtojen puitteissa HAGS, harkintansa mukaan, korjaa vialliset tuotteet tai toimittaa varaosat maksutta. HAGS takuu ei kata työvoimakustannuksia viallisten osien poistamisesta tai korjaus- tai varaosien asennuksesta.

Jos tiettyjä värejä tai malleja/tuotteita on lopetettu, HAGS tarjoaa valikoimassa saatavalla olevia vaihtoehtoisia värejä tai vastaavia vaihtoehtoisia malleja/tuotteita korvaamaan takuun piirissä olevat osat ja tuotteet.

Takuuaika alkaa HAGS tuotteen laskutuspäivästä. Korjaukset ja/tai varaosat ei muuta tuotteen alkuperäistä takuuaikaa. Kaikki takuut ulottuvat vain alkuperäiselle ostajalle, joka ostanut tuotteet HAGS:lta tai sen valtuutetulta jälleenmyyjältä, eikä niitä voi siirtää.

Nämä takuut koskevat vain HAGS-tuotteita, jotka on koottu ja asennettu HAGS-asennusohjeiden mukaisesti ja jotka on huollettu ja tarkastettu HAGS huolto- ja käyttöohjeiden mukaisesti.

Takuuasioihin liittyvät riidat, väitteet ja kiistat ratkaistaan ​​ja määritetään sitovalla välimiesmenettelyllä, joka suoritetaan HAGS:n päätöksellä.

 

HAGS takuuehdot - Liikunta- ja Ulkokuntoilutuotteet

 • Lifetime - Against failure due to material or production defects on structural steel components on Arena multi-sport. (Excluding Arena Duo)
 • 20 years - Against failure due to material or production defects on structural steel components on Fitness products.
 • 10 years - Against failure due to material or production defects on demountable moving parts on Fitness products, such as shafts and spindles. As well as failure due to material or production defects on structural steel components on Arena Duo.
 • 5 years - Against failure due to material or production defects on plastic parts, panels and significant corrosion of painted metal parts.
 • 1 year - Against failure due to material or production defects for movable parts, including rubber parts (e.g. bearings and buffers) and for all other products in general.

This Limited Warranty Does Not Apply:

 • For normal wear and tear occurring with intended use, such as cosmetic issues from surface corrosion, scratches, dents, marring, fading, discoloration, etc.
 • If products are subjected to abuse, misuse, unintended use, neglect, excessive strain or vandalism.
 • If the product is exposed to unforeseeable environmental conditions such as extraordinary weather and natural disaster.
 • If the product is being used or installed together with products not approved by HAGS Aneby AB.
 • If the purchaser has not performed and documented inspection and maintenance as directed in published HAGS Inspection and Maintenance Guides (free copies are available on our web site or by request). All required maintenance must be carried out promptly and regularly over the life of the product.
 • If the product is assembled and/or installed in a manner contrary to HAGS instructions.
 • For corrosion damage when the product is directly exposed to salt water. When installed within 200m from the coast line, warranty period is halved on damage caused by corrosion.
 • If the purchaser fails to report warranty claims in a timely manner, or otherwise fails to comply with the claims reporting procedure above.
 • If the purchaser does not observe and comply with product notices and instructions issued from time to time by HAGS and/or its authorized dealers related to product issues and safety.

Warranty Terms and Claims Procedure

Purchaser must send warranty claims to HAGS using claim@hags.com or in written to HAGS Aneby AB, Grännavägen 7, SE 578 33 Aneby, or to a HAGS authorized dealer, within three (3) months of when a product defect is discovered or should have been discovered. Purchaser must present the valid original invoice or the original warranty certificate along with the notice of claim. In addition, the customer must, upon request, present HAGS with a copy of documents indicating how inspection and maintenance procedures have been conducted. Upon request, defective or non-conforming parts must be returned to HAGS.

If any products prove defective or non-conforming under normal use and within the above-prescribed warranty periods, HAGS will within a reasonable time and in its sole discretion, repair or replace such defective or non-conforming products by providing repaired or replacement products and parts free of charge to the site. HAGS' limited warranties do not cover the cost of labour to remove defective or nonconforming parts or to install repaired or replacement parts.

If specific colours or designs/products have been discontinued, HAGS will offer a choice of available alternative colours or corresponding alternative designs/products to replace the warranted parts and products.

All warranty periods begin on the date of HAGS' invoice. Repaired and/or replacement parts are warranted only for the balance of the original limited warranty. All warranties extend only to the original Purchaser of products from HAGS or its authorized reseller and are not transferrable.

These limited warranties apply only to HAGS products that are erected and installed in conformance with HAGS installation instructions, and that are maintained and inspected in conformance with HAGS maintenance and operational instructions.

Any disputes, claims or controversies arising out of or relating to this limited warranty shall be settled and determined by binding arbitration conducted at a location decided by HAGS.