Sinulla ei ole valittuja tuotteita.

Search Advanced Close

Leikkipaikkojen turvallisuus

Leikkipaikkojen turvallisuusstandardi on EN 1176, jota tulisi noudattaa kansallisten lakien ja ohjeiden lisäksi.

Ulkoleikkivälineiden turvatarkastuksesta vastaavilla on oltava perusteellinen ymmärrys standardeista, jotta varmistetaan säädösten täydellinen noudattaminen. Tämä opas kattaa EN 1176 -standardin kriittisimmät kohdat. Yksityiskohtaisissa tiedoissa on suositeltavaa käyttää virallisia alkuperäisiä julkaisuja.

guide to european standard EN 1176

Ohje standardiin EN 1176

guide to european standard EN 1176

Leikkipaikan huolto opas

Kuinka tarkastus- ja huolto suoritetaan

Kaikki julkisiin tiloihin asennetut ulkoleikkivälineet on tarkastettava ja huollettava eurooppalaisten standardien kohdan EN1176-7 "Ohjeita asennuksesta, tarkastuksesta, huollosta ja ylläpidosta" suositusten mukaisesti.

HAGS tuotteiden takuut ovat voimassa vain, kun tämän asiakirjan mukaisia ​​tarkastuksia ja ylläpitoa noudatetaan.

Tarkastusten tiheys vaihtelee käytettävien tuotteiden/materiaalien ja muiden tekijöiden, kuten suuren käyttöasteen, ilkivallan, ilmasto-olosuhteiden, ilmansaasteiden ja tuotteiden iän mukaan.

Alla olevassa asiakirjassa on yksityiskohtainen tarkistuslista kullekin tarkastustyypille ja tuotteelle.

Inspection and maintenance checklists for playgrounds